Aktualności

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI WIEPRZ!!!
Fakty i wydarzenia, 22.05.2015 11:55

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 4 czerwca tj. I czwartek miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów niesegregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 12 czerwca (II piątek miesiąca).

 

(WIEPRZ DÓŁ: droga na Nidek od dawnej poczty w kierunku Gierałtowic
oraz POZOSTAŁA CZĘŚĆ WIEPRZA- dolna część Wieprza od drogi powiatowej
na Wadowice do granicy z Gierałtowicami i  Przysiółki: Łęg, Twierdza, Rędziny, Kuckoń)


Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz
Fakty i wydarzenia, 22.05.2015 07:30

Gmina Wieprz, kontynuuje realizuje projektu „Cybernetyczna wieś – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2015-2022
Fakty i wydarzenia, 20.05.2015 07:23

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2015-2022 zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.
Uwagi bądź pytania do Strategii składać można w terminie do 31.05.2015 r.w formie elektronicznej na adres: apenkala@wieprz.pl, bądź złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wieprzu.


Wyniki zapytania cenowego
Fakty i wydarzenia, 15.05.2015 11:22

Wyniki zapytania cenowego na modernizacje sprzętu komputerowego w ramach projektu - "Cybernetyczna wieś - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.
Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-123/10-00

 

Zobacz wyniki


Zawiadomienie podatek
Fakty i wydarzenia, 13.05.2015 10:38

Zawiadamia się mieszkańców wsi Nidek, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz oraz Frydrychowice że podatek rolny i od nieruchomości przyjmowany będzie w dniu 15 maja (piątek) 2015r.


Zaproszenie na spotkanie informacyjno – warsztatowe
Fakty i wydarzenia, 13.05.2015 08:21

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania"Dolina Soły" oraz Wójt Gminy Wieprz zapraszają na spotkanie informacyjno – warsztatowe przedstawiające działalność LGD "Dolina Soły".

 

Zobacz plakat

Zobacz pismo


Konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Fakty i wydarzenia, 13.05.2015 07:36

Wójt Gminy Wieprz ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie „ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych)” w 2015 r.

 

Zobacz szczegóły


Godziny pracy Urzędu Gminy w Wieprzu
Fakty i wydarzenia, 13.05.2015 06:57

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy w dniu 26.05.2015 r. /tj. wtorek/ Urząd Gminy w Wieprzu czynny będzie w godz. 6:00 – 14:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


archiwum aktualności ›

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Druki i formularze


Urząd Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz 217, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.0258629322052