Aktualności

Termomodernizacja budynku OSP w Wieprzu
Fakty i wydarzenia, 01.07.2015 09:05

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie poinformował, że uchwałą Zarządu z dnia 19.06.2015 r. przyznana została Gminie Wieprz dotacja w wysokości 79.355 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Wieprzu”.


VI Sesja Rady Gminy Wieprz – 18 czerwca 2015roku
Fakty i wydarzenia, 29.06.2015 10:48

W dniu 18 czerwca 2015 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się VI Sesja Rady Gminy. Pierwszym tematem obrad było omówienie sprawozdań z działalności placówek oświatowych z terenu Gminy Wieprz za rok szkolny 2014/2015. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Radna Barbara Herma pogratulowała obecnym na sesji Dyrektorom Szkół i Przedszkoli wysokiego poziomu nauczania w podległych im jednostkach.


Spotkanie informacyjne dot. funduszy z Unii Europejskiej w latach 2014-2020
Fakty i wydarzenia, 22.06.2015 14:46

Spotkanie informacyjne dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 odbędzie się w dniu 09.07.2015 r. w godz. od 10:00 do 13:00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu (budynek dawnej Agronomówki).


Wizyta delegacji Węgierskiej
Fakty i wydarzenia, 22.06.2015 14:42

W dniach od 19-22 czerwca br. na terenie gminy Wieprz gościła delegacja z Węgier, a dokładnie z miejscowości Szenna. Wizytacja była drugą okazją do spotkania przedstawicieli obu gmin. W listopadzie zeszłego roku podczas Święta Kaszanki, które rok rocznie organizowane jest u naszych południowych sąsiadów, panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały stoisko promocyjne z potrawami i tradycyjnymi produktami z terenu gminy Wieprz.


Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztaty
Fakty i wydarzenia, 19.06.2015 14:49

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na warsztaty pt.: "O przestrzeni publicznej dla mieszkańców, czyli o planach zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nidek"


Zaproszenie na bezpłatne szkolenie
Fakty i wydarzenia, 18.06.2015 07:37

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Fakty i wydarzenia, 17.06.2015 07:48

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego(t.j.Dz.U.z 2013 r poz.667) w związku z art.74 ust.3  z dnia października  2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2103 r poz.1235)


Zawiadomienie VI Sesja Rady Gminy Wieprz
Fakty i wydarzenia, 15.06.2015 10:07

Informuje się, że w dniu 18 czerwca 2015 roku (czwartek)  o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wieprz z następującym projektem porządku obrad:


archiwum aktualności ›

Wyszukiwarka adresów i mapa z ulicami

Referendum ogólnokrajowe

Druki i formularze


Urząd Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz 217, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.02738094329834