Aktualności

Ogłoszenie
Fakty i wydarzenia, 10.02.2016 15:01

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Wadowicach ogranizuje w dniu 16.03.2016r. (środa) o godz. 9:00 kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Cena kursu 100zł. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. 886 470 510 lub 33 823 36 63


Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Wieprz
Fakty i wydarzenia, 10.02.2016 14:07

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Wieprz


Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy.
Fakty i wydarzenia, 09.02.2016 12:47

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy:


Ulice we Frydrychowicach, Gierałtowiczkach i Nidku.
Fakty i wydarzenia, 04.02.2016 13:21

Rada Gminy Wieprz na sesji w dniu 3 lutego 2016r. uchwałą nr XIII/108/2016 wprowadziła nazwy ulic na terenie sołectw: Frydrychowice, Gierałtowiczki i Nidek. Uchwała ta wejdzie w życie pod koniec lutego 2016 roku. O nadaniu numeru mieszkańcy zostaną powiadomieni stosowną decyzją Wójta Gminy.


Dopłaty do materiału siewnego
Fakty i wydarzenia, 03.02.2016 08:22

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.


Informacja na temat wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Przybradzu
Fakty i wydarzenia, 01.02.2016 14:49

W dniu 31 stycznia 2016 roku w remizie OSP Przybradz odbyło się Zebranie Wiejskie podczas którego  został wybrany sołtys wsi Przybradz oraz Rada Sołecka na lata 2016-2020.


Ankieta "Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminie Wieprz" - ankieta
Fakty i wydarzenia, 29.01.2016 11:19

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy w Wieprzu podejmuje próbę pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój e-usług publicznych, poprawę procesu obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.


Kwalifikacja Wojskowa
Fakty i wydarzenia, 28.01.2016 14:11

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. ( Dz. U. z 2015 r., poz.1585), kwalifikacja wojskowa na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 29  kwietnia 2016 r.


archiwum aktualności ›

Wyszukiwarka adresów i mapa z ulicami

Monitoring Jakości Powietrza

Druki i formularze


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.028792142868042